AttendanceChecker

Проектът ни представлява система за проверка на присъстващите ученици, чрез RFID чипове, като по този начин се пести време от часа.

Антоан Цонков от клас

Илия Илиев от клас

Матей Симеонов от клас

Ирена Сербезова от клас

Петър Антонов от клас

снимка 1 от проект AttendanceChecker
снимка 2 от проект AttendanceChecker
снимка 3 от проект AttendanceChecker