EduNovа

EduNova е уеб базирана платформа, предназначена за модернизиране на образованието чрез преобразуването на лекции в персонализирани и актуални учебни ресурси. С помощта на усъвършенствана технология за разпознаване на глас EduNova осигурява на учениците пряк достъп до персонализирани образователни материали директно в нашата платформа, като насърчава по-ангажираща и ефективна учебна среда. Този иновативен подход отговаря на критичната нужда от актуално и индивидуализирано образователно съдържание, като дава възможност на учениците да постигат високи резултати в обучението си.

Владимир Демирев от клас

Георги Баладжанов от клас

Петър Керезов от клас

снимка 1 от проект EduNovа