TtTranquil

Проектът ни цели да да намали шума, генериран от товарните кораби в океана, с цел подобряване на хабитата на морските обитатели. Системата се състои от модул с водоустойчив микрофон, който засича звуковите вълни, генерирани от перката на кораба, както и външни подводни шумове, и подава информацията на ESP32. След това звуковият файл се изпраща на RaspberryPi, където се извършва Фурие анализ, за да се отделят звуковите вълни на перката от тези на външни източници. Изолираните вълни на перката се дефазират на 180 градуса и се подават на модул с ESP32 и подводни говорител и усилвател. При издаването на обратните звукови вълни се затишават тези, издавани от перката и по този начин се създават тихи зони. Отделните модули си комуникират посредством MQTT. Състоянието им може да се наблюдава в Ruby on Rails графичен интерфейс, който съдържа и възможност за наблюдаване на звуковите сигнали.

Ивайла Барух от 12В клас

Димитър Димитров от 12В клас

Живко Нушев от 12В клас

Йоан Иванов от 12В клас

Виктор Ханджиев от 12В клас

снимка 1 от проект TtTranquil
снимка 2 от проект TtTranquil
снимка 3 от проект TtTranquil