PURPLE (mobile)

PURPLE представлява система за повишаване на производството на енергия от фотоволтаични панели. Tя се разделя на две основни части - хардуерна и софтуерна. Текущият проект е фокусиран към софтуерния дял и в частност разработването на мобилно приложение, обединяващо функционалности за добавяне на активна слънцеследяща фотоволтаична система, мониторинг на сензорни данни, механизъм за уведомяване при повреда и достъп до платформа за предлагане на услуги и продажба на продукти в областта на фотоволтаиката. Проектът се състои от четири основни функционални единици – набор от фотоволтаични системи, две сървърни приложения, всяко разполагащо с независима база от данни, и мултиплатформено мобилно приложение. За текущата реализация на проекта са използвани следните технологии - Flutter, Nest.js/TypeScript, MongoDB, Azure Blob storage, Firebase.

Кристиян Богданов от 12А клас

снимка 1 от проект PURPLE (mobile)
снимка 2 от проект PURPLE (mobile)
снимка 3 от проект PURPLE (mobile)
снимка 4 от проект PURPLE (mobile)
снимка 5 от проект PURPLE (mobile)