PSLLD

Нашият проект е свързан с олесняване влизането на ученик или учител в техния класен профил, като устройството има 2 бутона: 1. Бутон за влизане в класния профил: При натискане на този бутон системата ще трябва да аутентикира потребителя в класния профил, като използва потребителско име и парола. 2. Бутон за излизане от профила: Този бутон ще позволява на потребителя да излезе от класния профил. Това включва просто изтриване на текущата сесия на потребителя.

Даниел Йорданов от клас

Станислав Ганчев от клас

Алекс Герасимов от клас

Георги Пенчев от клас

Радослав Славов от клас

снимка 1 от проект PSLLD