AutoCue Vision

Очила с вграден телесуфлер (аутокю), чиято цел е да улесни говорителите/водещите по време на живо представяне, като замени нуждата от клипборди и телесуфлери с очила с малък дисплей, на който се изписва текстът, който трябва да бъде изговорен. Текстът бива превъртан, след като устройството отчете, че говорителят е казал изписания текст.

Александър Христов от 11А клас

Петър Петров от 11А клас

снимка 1 от проект AutoCue Vision
снимка 2 от проект AutoCue Vision
снимка 3 от проект AutoCue Vision