Подслушвателно устройствоИзготвили проекта

  • Теодор Дишански - 11Б
  • Виктор Димитров - 11Б
Github хранилище

Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Проектът е курсова работа по предмета "Вградени микрокомпютърни системи". Устройството няма конкретно предназначение. Неговата цел е разработчиците му да разберат как се изграждат подобен вид системи. Важно е да отбележим, че няма да влиза в ситуативна експлоатация. Подслушвателното устройство прави аудио запис и посредством Bluetooth го изпраща към компютър. Най-големите трудности, които срещнахме при разработването на проекта, бяха свързани с неговия хардуер, тъй като досега не сме имали опит в тази сфера. Най-много се гордеем с това, че разработихме продукт, който съдържа в себе си микропроцесорна система.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?