Smart_PomoOsht_School

Представяме ви нашия проект уеб приложение на име Smart_PomoOsht_School ,който има за идея да улесни учители и ученици в организцията на училищната дейност. Когато потребителят влезе в приложението, той трябва да си създаде акаунт в sign up page-a или ако вече има акаунт да влезе в него от log in page-a. Един потребител може да е учител или ученик, в зависимост какъв е и какво е избрал по време на sign up-а. Тогава той ще бъде изпратен в главната страница, където потребителят има избор от 4 функционални опции: Troubleshooting helper-там потребителят избира чин от класна стая и бива изпратен в chat room, където може да провежда дискусия, подава оплаквания или да дава обратна връзка към учителя, който отговаря за стаята. Grade Book-в зависимост дали акаунта е на учител или ученик съответно се записват оценки от учител за ученик, или ученикът може да види оценките,които са му били въведени. School lunch menu- при тази опция има меню с обяд за следващия ден, от което учители и ученици избират храната, която искат, за да може на следващия ден точен брой порции да са сготвени за тези, които са поръчали. Плащането на храната става онлайн, като може да се поръчват по няколко неща. Students reminder-потребителят си записва неща, които иска или трябва да свърши. При тяхното изпълнение, той може да ги означи като готови, махайки ги от to do list-а си. Уеб приложението има navbar най-отгоре, с който навигира по-лесно из сайта. Когато потребителя не е регистриран или не е влязъл в акаунта си, той може само да избере да log in-не или да sign up-не. Навсякъде другаде, navbar-а съдържа пряк път към главната страница-логото, приветства потребителя по името му, изписва бюджета му и има опцията да log out-не. При log out-ване, потребителя бива изпратен в началото, за да влезе в акаунт или да създаде нов.

Георги Стоянов от клас

Георги Симеонов от клас

Мария Стефанова от клас

Алек Алеков от клас

Демира Любенова от клас

снимка 1 от проект Smart_PomoOsht_School
снимка 2 от проект Smart_PomoOsht_School
снимка 3 от проект Smart_PomoOsht_School
снимка 4 от проект Smart_PomoOsht_School
снимка 5 от проект Smart_PomoOsht_School