Matter Sensor Network

Разработен прототип на сензорна мрежа, използваща стандарта Matter.

Николай Йорданов от 12Г клас

снимка 1 от проект Matter Sensor Network