StereoMath

StereoMath е мобилно приложение, което визуализира задачи по стереометрия и показава стъпка по стъпка как да се реши задачата. Нужно е само да сканирата задачата с камерата на телефона си или да въведе условието в приложението. Това е всичко!

Дамян Мяшков от 10В клас

Светослав Илиев от 10В клас

Антонио Готев от 10В клас

Дарий Топузов от 10В клас

Радослав Димитров от 10В клас

снимка 1 от проект StereoMath
снимка 2 от проект StereoMath