МРПБ

МРПБ представлява машина за рециклиране на пластмасови бутилки. Тя определя дали бутилката е празна и разпределя бутилките по цвят в различни контейнери, като притежава и система за даване на кредити на потребителите чрез QR код, който се генерира на дисплея.

Надежда Георгиева от 12В клас

снимка 1 от проект МРПБ
снимка 2 от проект МРПБ
снимка 3 от проект МРПБ