Diagnosify

Проектът "Diagnosify" представлява иновативна медицинска система, разработена с цел да улесни лекарите в процеса на диагностициране чрез предоставяне на второ мнение. Често пациентите се изправят пред несигурност и необходимостта от повторно консултиране при различни специалисти заради съмнения относно първоначалната диагноза. "Diagnosify" е създаден, за да адресира и разреши тези предизвикателства. Системата ни позволява на лекарите да въведат медицински изследвания на пациентите, след което използва разработени от нас иновативни модели на машинно обучение за да постави диагноза. Тези модели са способни да идентифицират редица заболявания, включително пневмония, диабет, рак на кожата, малария, сърдечни и чернодробни заболявания, Паркинсон, бъбречни проблеми и процент мазнини в тялото. Важен аспект на нашата система е създадената комуникационна мрежа между лекарите, която им дава възможност да обменят информация и впечатления за различни случаи. Това не само спомага за уточняване на диагнозите, но и допринася за непрекъснатото подобряване на точността и надеждността на машинното обучение в системата. "Diagnosify" има за цел да предостави максимална точност и сигурност при диагностицирането, което в крайна сметка подобрява качеството на медицинските услуги и пациентското изживяване.

Калоян Анастасов от 10А клас

Радослав Цветанов от 10А клас

снимка 1 от проект Diagnosify
снимка 2 от проект Diagnosify
снимка 3 от проект Diagnosify
снимка 4 от проект Diagnosify
снимка 5 от проект Diagnosify