Agrosens

Agrosens е IoT система за следене на показатели на складирана земеделска продукция. Следят се температура, влажност и количество на зърнената продукция от сензорни възли. Тези данни се изпращат на главно gateway устройство посредством ZigBee свързаност. Главното устройство предава данните към база данни посредством мобилна мрежа.

Виктор Димитров от 12Г клас

снимка 1 от проект Agrosens
снимка 2 от проект Agrosens
снимка 3 от проект Agrosens
снимка 4 от проект Agrosens