Furchikopter

One of a kind customizable real life flight simulator

Никола Алексов от 10Г клас

Габриел Петров от 10Г клас

снимка 1 от проект Furchikopter
снимка 2 от проект Furchikopter
снимка 3 от проект Furchikopter
снимка 4 от проект Furchikopter