Progressive (not depressive) delivery

Вместо да бъдат внедрявани нови функции или нови услуги за всички потребители, компаниите, използващи технологии за прогресивна доставка, ги пускат постепенно, на подгрупи от своята потребителска база. По този начин, тествайки хипотезите си само с част от реалните клиенти, могат да бъдат предотвратени провали и решенията за продуктите да бъдат подобрени.

Емилия Чукалева от 12Г клас

снимка 1 от проект Progressive (not depressive) delivery
снимка 2 от проект Progressive (not depressive) delivery
снимка 3 от проект Progressive (not depressive) delivery