RehaBot

Технически помощен уред за рехабилитация на глезен

Сара Тамбурковска от 12Г клас

снимка 1 от проект RehaBot
снимка 2 от проект RehaBot
снимка 3 от проект RehaBot
снимка 4 от проект RehaBot