Tupal car

Количка, на която можеш да задаваш въпроси и тя да отговаря на тях. Управлява се с жестове.

Ирен Коларова от 10Г клас

Момчил Владимиров от 10Б клас

Цветослав Макавеев от 10Б клас

Мария Конева от 10Г клас

Иван Петков от 10Г клас

снимка 1 от проект Tupal car