Проекти

Представените проекти са разделени в три категории според вида си. Изберете коя искате да разгледате:

Роботика

Софтуер

Компютърни мрежи

Най-добър проект в категория "Роботика и вградени микрокомпютърни системи"

Разгледай проекта

Най-добър проект в категория "Софтуер"

Разгледай проекта

Награда на публиката в категория "Роботика и вградени микрокомпютърни системи"

Разгледай проекта

Награда на публиката в категория "Софтуер"

Разгледай проекта

Награда на публиката в категория "Компютърни мрежи"

Разгледай проекта

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?