• 17:00 - 17:30

Епизод 6: “Думата е на организаторите”

Организаторите на TUES Fest (няколко силно мотивирани ученици от училището) ще споделят с вас:

  • какви събития се организират в ТУЕС от ученици за ученици;
  • какво е чувството да си организатор на подобно събитие;
  • какви качества развива у човека работата по такъв проект;

Бъдете с нас на 25 април от 17:00, за да разберете пред какви предизвикателства бихте могли да се изправите като ученик на ТУЕС. Ще можете да им задавате въпроси чрез платформата sli.do.

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?