• 10:05 - 11:00

Презентация: “За училището”

Презентацията ще ви разкаже за предизвикателствата на обучението в ТУЕС, динамиката на ИТ света и борбата на един инженер. По-конкретно:

  • интеграцията на училището с Технически университет - София;
  • гъвкавия специализиран учебен план;
  • тясната връзка с ИТ бизнеса и защо е ключова за успешното ИТ образование;
  • активната роля на Обществения съвет към ТУЕС и Асоциацията на завършилите ТУЕС в живота на училището;
  • постиженията на възпитаниците на ТУЕС.

За лектора

Доц. д-р инж. Стела Стефанова започва работа като преподавател в Технологично училище "Електронни системи" (ТУЕС) към Технически университет София през 1993. От 1996 е заместник-директор, а от 2012 - директор на училището. Завършила е Висшия машинно-електротехнически институт „В.И. Ленин” (сега Технически университет), София, специалност „Съобщителна техника” и има следдипломна квалификация за инженер-специалист по „Приложна математика”. Притежава научна степен доктор и е на академична длъжност доцент от 2015 г. Освен директор е активен преподавател и ръководител на Cisco академията в ТУЕС, благодарение на която в последните години възпитаници на ТУЕС обират челните места в ежегодното Национално състезание по компютърни мрежи.

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?