За ТУЕС

Технологично училище „Електронни системи“ към Технически Университет - София е специализирано технологично училище от национално значение, което вече 35 годин подготвя бъдещите лидери на ИТ сектора в България и отвъд.

Възпитаниците на ТУЕС преминават през задълбочена и специализирана 5-годишна програма, която им позволява да се позиционират възможно най-бързо в технологичния сектор.

Ученици на ТУЕС (Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет - София)

Обучение

Освен специализирания учебен план ТУЕС предлага:

 • Разширено изучаване на английски език.
 • Учебни програми, които покриват изискванията за задължителна подготовка по общообразователните предмети.
 • Извънкласни занимания:

  • Cisco академия за обучение в актуалните мрежови технологии
  • Вградени микроконтролерни системи на базата на ардуино
  • Участие в национални и международни състезания по програмиране, компютърни мрежи и роботика
  • Възможност за изява на ежегодното състезание по програмиране HackTUES и изложението на ученически проекти ТУЕС Фест
  • Работилници и лекции на различни теми, водени от професионалисти, завършили ТУЕС
  • Участие в много различни извънкласни клубове

2846

завършили ученици

87

награди и отличия

140

стажа на година

35

годишна история

ТУЕС постига успехите си благодарение на

 • Тясната интеграция с Технически университет - София
 • Гъвкавия си специализиран учебен план
 • Преподаватели от университета и ИТ практици
 • Активната роля на завършилите в живота на училището
 • Тясната връзка с реалния бизнес за учебни и извънучебни занимания, практики по специалността, дипломни проекти и др.

Hack TUES

HackTUES е едно от ключовите събития за ТУЕС, в което ученици от училището в отбори от по 3 - 5 участници в рамките на два дни създават от нулата свой ИТ проект по зададена тема и след това го представят пред професионално жури от преподаватели и ИТ специалисти.

Хакатонът дава възможност на участниците да усъвършенстват уменията си по програмиране, работа в екип и презентация на готовия проект. Те работят под менторството на специалисти от ИТ бизнеса, като понякога тези познанства прерастват в предложения за практика и стаж. Организаторите, от своя страна, научават много за процеса на организиране на подобно събитие и силно развиват своите меки умения. Общувайки със спонсорите, журито, менторите и доброволците, те си изграждат ясна представа за реалната работна обстановка.

HackTUES 9 организатори

Това е първият и единствен по рода си хакатон в България, организиран от ученици за ученици. Събитието стартира през 2015 г. и досега има десет издания. Всяка година Hack TUES се организира от координационен екип ученици от 11. клас, който се грижи за цялостната организация на събитието под менторството на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС.

Емблематичният за ТУЕС към ТУ – София хакатон, организиран от ученици за ученици, Hack TUES, намери своето място сред иновативните и обещаващи практики на ЮНЕСКО за Техническо и професионално образование и обучение. Това прави Hack TUES единствената образователна практика в България, която е включена в тази глобална инициатива.

Тази година се проведе десетото юбилейно издание. Можете да видите повече информация тук.