Партньорство
с ТУЕС

Ocado Technology за втора година поред подкрепя като бета спонсор демонстрацията и развитието на технологичния талант на туесарите в рамките на ТУЕС Фест. Компанията предлага и професионална учебна практика за учениците завършващи 11. клас в ТУЕС.