Партньорство
с ТУЕС

Не малка част от най-успешните инженери и специалисти в GTT са възпитаници именно на ТУЕС, което не е случайно! Компанията е дългогодишен партньор на училището и всяка година предлага учебна практика на завършващите 11. клас ученици, като се включва също и с ръководители на дипломни проекти на дванадесетокласниците.