Партньорство
с ТУЕС

А1 България вече няколко години поред приема ученици от 11. клас на учебна практика, а професионалисти от компанията ръководят дипломни проекти на 12. клас. Обсъждаме още много вълнуващи възможности за партньорство през уч. 2020/2021г.