Система за локализиране на безплатни обществени велосипеди

Проектът представлява система, позволяваща споделянето на безплатни обществени велосипеди в градска среда. Системата разполага с онлайн графичен интерфейс, чрез който могат да бъдат наблюдавани всички свободни велосипеди, велосипеден модул и LoRa шлюз. Велосипедният модул предава информация за позицията на велосипеда и също така служи за неговото наемане чрез физическа автентикация. LoRa шлюзът предава приетите данни от множество велосипеди, извършва проверка за интегритет и истинност и ги препраща към уеб сървър. Уеб приложението разполага с база данни, в които се пазят данни за всеки велосипед.


Изготвили проекта

  • Антоан Янев - 12В

За кого е предназначен?

Проектът ще бъде от най-голяма ползва на жителите в населени градове с гъст трафик и бавно придвижване с автомобил или градски транспорт.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Проектът носи в себе си потенциал за разрешаване на проблеми, налични в множество модерни градове като например засиленият трафик в пикови часове, недостатъчен капацитет и нередовност на градски транспорт, както и замърсяване на въздуха с изгорели газове.

Какво ви мотивира да го разработите?

Проектът е вдъхновен от възможността за подобряване на градска обстановка, замърсеност и трафик, създавайки система за безплатно споделяне на обществени велосипеди.

Кои бяха най-големите трудности?

Проектът включва множество хардуерни, софтуерни и комуникационни технологии, които изискват много проучване и време, за да бъдат сглобени в една функционираща система.

С какво се гордеете?

Всички изисквания върху проекта бяха завършени и системата функционира изцяло.