Traffic Brain

Проектът представлява система за автоматизиран контрол на пътни светофари. Чрез камери на светофара (общо 4) се събира информация, колко превозни средства има във всяко пътно платно. Базирано на информацията от всички камери се взима решение за смяната на светлините на светофара.


Изготвили проекта

  • Ангел Пенчев - 11В
  • Богдан Миронов - 11В

За кого е предназначен?

Градски администрации

Какво бихте искали да постигнете с него?

Система за автоматизиран контрол на пътни светофари

Какво ви мотивира да го разработите?

Предизвикателството да реализираме толкова труден технически проект.

Кои бяха най-големите трудности?

Реализацията на системата за разпознаване на превозни средства, снабдяване с частите за сглобяването на светофара.

С какво се гордеете?

С цялостната реализация и функционалност на проекта.