Ma what's for dinner?

Приложението показва какви продукти имаш в хладилника с помощта на сензори и какво можеш да направиш с тях.


Изготвили проекта

  • Веселин Ангелов - 11Б
  • Георги Любенов - 11Б

За кого е предназначен?

За всеки.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да реализираме проекта достатъчно добре за масово ползване

Какво ви мотивира да го разработите?

Страстта ни към храната.

Кои бяха най-големите трудности?

Свързването на хардуера със софтуера, както и с алгоритъма за препоръки на рецепти

С какво се гордеете?

Eкипната работа