Ултразвукова трилатерация

Установява относителното местоположение на даден предмет с прикрепен за него ултразвуков предавател спрямо приемника.


Изготвили проекта

  • Венелин Атанасов - 11Г

За кого е предназначен?

За всеки, който търси лесен и евтин начин за такъв тип локация, примерно в роботиката.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Искам да го доразвия, да работи на 360 градуса и може би да го превърна в библиотека в помощ на хората, които искат да имплементират подобна функционалност в проектите си.

Какво ви мотивира да го разработите?

Мотивира ме това, че в Интернет не намерих друг проект за трилатерация, работещ на този принцип, и исках да видя дали по моя начин може да стане.

Кои бяха най-големите трудности?

Най-много ме затрудни инфрачервената синхронизация на сензорите, както и липсата на информация по темата в Интернет.

С какво се гордеете?

Най-много се гордея с това, че реализирах тази функционалност по нестандартен начин, не по-малко ефективен от обичайните.