Cyber Range

CR представлява затворена виртуална среда, в рамките на която може да се симулира комплексната ИТ инфраструктура на организация, както и частична, ограничена функционалност на Интернет сайтове и глобални услуги като Интернет търсачка, социални мрежи, DNS системи и др. Главната цел на проекта е да осигури виртуална среда в която обучаемите могат да тренират уменията си в сфертата на киберсигурността, без да имат опасения, че нещо може да се повреди и да засегне реално оборудване.


Изготвили проекта

  • Васил Ангелов - 12Г
  • Андреа Петренко - 12А
  • Кристиан Божинов - 12Г
  • Борис Дерменджиев - 12Г

За кого е предназначен?

Проектът е предназначен за хора които искат да се обучават в сферата на киберсигурността.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Целта на проекта е да осигури платформа за обучение в сферата на киберсигурността за бъдещите туесари (и да завършим успешно и с диплома за професионално образование).

Какво ви мотивира да го разработите?

Желанието да се развиваме в сектора на киберсигурността.

Кои бяха най-големите трудности?

Да свържем различните дипломни работи, така че да работят заедно.

С какво се гордеете?

Че дипломните ни работи а допуснати до защита!