Musical Tesla Coil

Проектът генерира музика посредством плазма и високо напрежение.


Изготвили проекта

  • Симеон Цеков - 11А
  • Алекс Виденов - 11А

За кого е предназначен?

Проектът е разработен за предмета Компютърни архитектури в училище

Какво бихте искали да постигнете с него?

Впечатляващи визуални и звукови възприятия

Какво ви мотивира да го разработите?

Музика и високоволтова плазма

Кои бяха най-големите трудности?

Навиването на трансформатора.

С какво се гордеете?

С трансформатора.