Smart Blinds

Проектът представлява щора, която чрез сензори следи осветеността и температурата на работното място и чрез алгоритъм поддържа най-оптимални за работа условия. Също така има и режим, с който може щората да бъде управлявана ръчно.


Изготвили проекта

  • Александър Стоичков - 11Б

За кого е предназначен?

Проектът е предназначен за всеки, който работи/учи и иска да има оптимална осветеност на работното си място.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Много ще се радвам, ако този проект се използва в бъдеще от някого.

Какво ви мотивира да го разработите?

Щората е едно много лесно за използване устройство. Може ли обаче да стане по-лесно, може би автоматизирано? Този въпрос ме мотивира да създам Smart Blinds.

Кои бяха най-големите трудности?

Най-голямата трудност, с която се сблъсках досега при разработването на проекта беше свързването и управлението на двигателя.

С какво се гордеете?

"Това е първият ми хардуерен проект и най-много се гордея с това, че *засега* не съм изгорил нищо. Също така се гордея с факта, че успях да свържа отделните работещи компоненти в една ""добре смазана"" машина."