Изграждане на DMVPN мрежова архитектура

"Проектът е мрежова топология - Dynamic multipoint virtual private network (DMVPN) Phase 3. Състои се от: два отдалечени маршрутизатора с функция ""Hub"", с изградена резервираност между тях; два маршрутизатора, свързани към изчислителен център, с функция ""Spoke"", като между тях също е изградена резервираност, но и разпределяне на трафика; два маршрутизатора, свързани към отдалечени офиси с функция ""Spoke""; един маршрутизатор, симулиращ Интернет. При инициализиране на трафик между отдалечени маршрутизатори, се създава динамичен тунел между тях, който криптира трафика. Изградената резервираност гарантира устойчивост на топологията и намаляване на загубите при предаване на трафик."


Изготвили проекта

  • Александър Каратов - 12В

За кого е предназначен?

Това е корпоративно решение, предназначено за предприятията, желаещи да защитят своя трафик чрез динамично изграждащи се криптирани тунели.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Целта ми е да покажа своите знания и умения в сферата на компютърните мрежи.

Какво ви мотивира да го разработите?

Желанието за опознаване на компютърните мрежи и в частност - защитата на трафик с VPN.

Кои бяха най-големите трудности?

Срещнах трудности при динамичното изграждане на криптираните тунели, но те бяха преодоляни.

С какво се гордеете?

Гордея се с успешната реализация в кратък срок, както и с превъзмогването на трудностите, които срещнах.