Изграждане на свързаност между два интернет доставчика на базата на Inter-AS option C.

Функцията на проекта е да осъществи мащабируема свързаност между два Интернет доставчика за обмяна на частни пътища на базата на Inter-AS option C


Изготвили проекта

  • Самуил Иванов - 12В

За кого е предназначен?

За хора, които се интересуват от различни мрежови казуси и решения.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да придобия различни знания и умения в сферата на компютърните мрежи.

Какво ви мотивира да го разработите?

Идеята сам да разработя мрежово решение за комуникация между различни Интернет доставчици.

Кои бяха най-големите трудности?

1) Изграждането на MPLS свързаността между отдалечените офиси 2) Изграждането на BGP сесията между отделните отразители на маршрути 3) Успешното разпределяне на трафика между четирите крайни маршрутизатора в двете отделни автономни системи. 4) Изграждането на различни логически нива маршрутизация за постигането на сигурност и разграниченост на информацията на отделните клиенти.

С какво се гордеете?

С успешното и самостоятелно завършване на проекта, покривайки всичките си поставени изисквания в началото.