gAcademy

Проектът представлява учебна платформа, свързваща учители и ученици. В настоящата версия се поддържа единствено публикуването на готово видео съдържание от учителите, възможността за търсене и филтриране на курсове, купуването на курсове, както и гледането на лекциите към тези курсове. В бъдеще смятаме да включим и възможност за провеждане на онлайн уроци на живо.


Изготвили проекта

  • Самуил Георгиев - 11А
  • Антон Янчев - 11А

За кого е предназначен?

Проектът е предназначен за учители и ученици

Какво бихте искали да постигнете с него?

Целта на проекта е да демонстрираме използването на Микросървиз архитектура и gRPC.

Какво ви мотивира да го разработите?

Проектът е курсова работа по Технология на програмирането. Това, което ни мотивира да го направим, е възможността да го реализираме чрез нови и модерни технологии като Микросървиз архитектура и gRPC.

Кои бяха най-големите трудности?

Най-много трудности срещнахме, когато трябваше да интегрираме всички технологии заедно

С какво се гордеете?

С техническата му реализация