Голямата Мама

Използва тежестта си да чупи.


Изготвили проекта

  • Петър-Габриел Матев - 11Б
  • Виктор Тодоров - 11Б
  • Елизара Георгиева - 11Б

За кого е предназначен?

За хората, които се интересуват от битки, разрушение, хаос.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да спечелим батъл битката на ТУЕС

Какво ви мотивира да го разработите?

При избора на курсова работа идеята за батълбот (боен робот), с който можем да мачкаме други неща, ни грабна.

Кои бяха най-големите трудности?

Карантината.

С какво се гордеете?

Че работи.