CyberVerse

С методите на машинното обучение може много по-ефикасно да се следят и класифицират потенциални вреди в киберпространството още преди те да са достигнали своята цел - повреда или друго злонамерено действие върху машината, която застрашават те. Именно с това се занимава проектът - симулира и демонстрира възможностите на изкуствения интелект в сферата на киберсигурността.


Изготвили проекта

  • Никола Сотиров - 12А

За кого е предназначен?

Проектът все още е прототипен, но би бил прекрасна възможност за осигуряване на стабилен мониторинг на Интернет трафик.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Обучение на интелигентна система за разпознаване на зловреден Интегенет трафик.

Какво ви мотивира да го разработите?

Наличието на срокове, в които трябва да се изпълни заданието на дипломната работа, както и нуждата от силно задълбочаване и извличане на входни данни.

Кои бяха най-големите трудности?

Намирането на входните данни за невронната мрежа беше най-неприятната задача. Тя също така беше най-времеемка.

С какво се гордеете?

Докаран е работещ модел за изкуствен интелект, който успява с точност до 93% да прецени дали трафикът, подаден е зловреден.