IGlove

Проектът представлява умна ръкавица, която чрез движение на ръката, изпраща команди на дадено устройство (пример: увеличаване на звука на устройството и т.н.)


Изготвили проекта

  • Мирослав Мирчев - 11Г
  • Георги Попов - 11В

За кого е предназначен?

Може да бъде ползвано от хора от всякаква възрастова група

Какво бихте искали да постигнете с него?

Имаме желание да улесним всекидневието на хората

Какво ви мотивира да го разработите?

Желанието да направим полезен и лесен за употреба ембедед проект

Кои бяха най-големите трудности?

Връзката с екипа по време на карантината.

С какво се гордеете?

Най-много се гордеем с факта, че с този проект си поставихме сложна задача, която обаче успяхме да постигнем.