Nelsоn ATV

Танк, който се управлява чрез wi-fi модул. Главната му функция е да радва децата и да ги убеди да се запишат в ТУЕС


Изготвили проекта

  • Александър Борисов - 11Г

За кого е предназначен?

Няма точно определена възрастова група

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да зарадвам хората на ТУЕС Фест 2020 и да им покажа, че младежта може да е умна и способна. Бих искал да променя мнението на тези, които слагат всички младежи под един знаменател и са останали с впечатлението, че нищо не можем, а то реално не е така.

Какво ви мотивира да го разработите?

Мотивира ме това, че никога преди не бях правил подобно нещо и също така, че играчката, върху която работя, има връзка към друга моя страст - военните машини и по-специално танковете.

Кои бяха най-големите трудности?

Това да направя връзката между ардуиното и Wi-fi модула ESP8266

С какво се гордеете?

Че проектът работи.