CrimeSpy

Засичане на престъпления в камери за видеонаблюдение с помощта на изкуствен интелект.


Изготвили проекта

  • Михаил Гергинов - 12Б
  • Анета Цветкова - 12А
  • Мартин Йорданов - 12Б
  • Виктор Велев - 11А
  • Георги Любенов - 11Б

За кого е предназначен?

Охранителни фирми

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да направим живота на работниците в тези фирми по-лесен, а този на хората - по-спокоен.

Какво ви мотивира да го разработите?

Основна мотивация за проекта ни бе хакатонът, за който я реализирахме - Hackathon4justice във Вашингтон, САЩ. Последвалите успехи също играят голяма роля в нашата мотивация.

Кои бяха най-големите трудности?

Настройването на невронната мрежа и адаптирането й към това тя да работи в реално време.

С какво се гордеете?

1. С него успяхме да се сплотим повече като екип. 2. Този проект ни донесе и допълнителни успехи в сферата на предприемачеството и представянето на идеи пред инвеститори.