BossBattle

Кооперативна стрелкова игра, позволяваща на 4 играчи да се бият заедно срещу един противник, управляван от изкуствен интелект


Изготвили проекта

  • Михаил Киров - 12Б

За кого е предназначен?

Проектът е предназначен за употреба от всеки любител на видеоигрите, както и към разработчици с интерес към машинното самообучение с утвърждение.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Бих искал да създам интересна игра с иновативен изкуствен интелект, който да наподобява човешко поведение

Какво ви мотивира да го разработите?

Мотивира ме интересът ми към стрелковите видеоигри, програмирането и изкуственият интелект.

Кои бяха най-големите трудности?

Най-трудна беше синхронизацията на много играчи върху една машина

С какво се гордеете?

Гордея се, че разработих алгоритъм за машинно самообучение с утвърждение, който е мащабируем, преизползваем и изцяло в програмен код