MVN A.I.

Главната функционалност на проекта е чрез изкуствен интелект да биват разпознавани различни жестове и дивижение, чрез които да се постигне удобство в контрола на неща в нашето ежедневие.


Изготвили проекта

  • Мартин Вайер - 10Б
  • Никола Маноилов - 10Б
  • Владислав Колев - 10Б

За кого е предназначен?

За хора, които търсят удобство и се интересуват от изкуствен интелект.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да покажем една от многото функции, на вече достъпния изкуствен интелект.

Какво ви мотивира да го разработите?

Марин: Обичам да се занимавам с проекти извънкласно. Никола: Реализиране на моите идеи. Владислав: Жаждата за придобиване на нови умения и знания.

Кои бяха най-големите трудности?

Все още нямаме.

С какво се гордеете?

Придобитите нови знания и екипната работа.