"Единна полуцентрализирана система ""Янус"""

Проследява местоположението и следи състоянието на автомобила, на който е инсталиран, като също така може да стартира двигателя и парното дистанционно.


Изготвили проекта

  • Мартин Стаменков - 12Б
  • Тони Пеловски - 12Б

За кого е предназначен?

Проектът е предназначен за хора, които искат да подобрят и предпазят своята кола.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да развием проекта до фаза, в която може да се предлага на пазара като завършен продукт.

Какво ви мотивира да го разработите?

Искахме да приложим знанията ни от училище на практика в проект, който да ни е интересен. Предвид страстта ни към автомобилите се мотивирахме да разработим устройства свързани именно с тях.

Кои бяха най-големите трудности?

Още преди година, когато започнахме да разработваме дистанционното стартиране на автомобила, се сблъскахме с много сериозни проблеми - липса на информация за системата на автомобила, лоши връзки, които почти доведоха до пожар, работа навън в студено време, трудно инсталиране на модулите поради нуждата от запояване в автомобила. Тази година разработката на модула за сигурността също не мина безпроблемно - няколко изгорели RFid чипа, липса на документация на разбираем език за GPRS модула, трудности с конфигуриране на ADC (Anаlog to Digital Convertor), забавяне доставката на много от компонентите.

С какво се гордеете?

Гордеем се с приноса си в технологичното развитие на автомобилния сектор :)