Duality GameEngine

Позволява лесно и бързо да се изграждат игри, като повечето детайли около разработката на една игра биват скрити или силно улеснени


Изготвили проекта

  • Кристиян Йочев - 11Б
  • Александър Радевски - 11Б
  • Алекс Узунов - 11Б

За кого е предназначен?

За разработчици на видеоигри

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да направим лесно разработването на игри в терминала.

Какво ви мотивира да го разработите?

Чисто любопитство

Кои бяха най-големите трудности?

Бързото проверяване дали има удар между два обекта в играта.

С какво се гордеете?

Простотата на ползване