Устройството за изгаряне на изображения управлявано чрез WiFi

Проектът изгаря изображения чрез мощен лазер


Изготвили проекта

  • Александър Милисов - 12В

За кого е предназначен?

Проектът е предназначен за хора, които се интересуват от производството на декоративни елементи

Какво бихте искали да постигнете с него?

Идеята беше да създам устройств, което е лесно за работа и удобно за ползване от всички

Какво ви мотивира да го разработите?

"Проектът е развитие на курсова работа, разработвана в 11 клас по предмета ""Компютърни архитектури""."

Кои бяха най-големите трудности?

Най-големите трудности бяха предизвикани от забавеното пристигане на частите и работата с новите технологии, с които се срещнах за пръв път.

С какво се гордеете?

Най-много се гордея с начина, по който се разви първоначалата идея.