4 Axis CNC Router

Проектът взима предварително написан файл с инструкции, които биват обработени и подадени на машината. Тя ги изпълнява една след друга, за да изреже и създаде желаната от нас фигура от дърво.


Изготвили проекта

  • Кирил Чингаров - 11А

За кого е предназначен?

За хора с хоби в областта на CNC машини и подобни.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Изработка на малки детайли от дърво.

Какво ви мотивира да го разработите?

Като малък винаги съм имал достъп до големи машини, които обработват дърво и подобни материали със скорост и прецизност. Затова реших и аз да опитам да създам такава машина.

Кои бяха най-големите трудности?

Осъществяването на връзката между компютъра и машината.

С какво се гордеете?

Осъществяването на връзката между компютъра и машината.