Протоколен анализатор на OSPF

Прихваща служебен трафик на протокола за динамична маршрутизация OSPF и извежда кратка информация за него.


Изготвили проекта

  • Иван Бадиков - 12В

За кого е предназначен?

Мрежови администратори, които искат да проверят, какви съобщения, използвани от протокола за динамична маршрутизация Open Shortest Path First (OSPF), се разменят от маршрутизатори в Ethernet мрежа.

Какво бихте искали да постигнете с него?

С този проект аз искам да създам приложение, което да бъде полезно на мрежови администратори в случаи, в които има неизправност в работата на протокола или прост искат да проследят служебната информация, която тече в мрежата.

Какво ви мотивира да го разработите?

Проектът е част от моята дипломната работа, която разработих в края на 12 клас. Чрез нея мога да покажа знанията, които съм получил по време на обучението си в ТУЕС.

Кои бяха най-големите трудности?

Не се сблъсках с никакви проблеми при разбработката на проекта.

С какво се гордеете?

Това, с което се гордея е, че успях да създам работещо приложение, което би имало полза в реални ситуации, и че успях да комбинирам двете неща, които ме влекат - програмирането и компютърните мрежи.