EnigmaMachine

Проектът представлява реплика на Енигмата. Кодира и декодира съобщения спрямо официалния документ на Вермахта, като проектът реализира една от последните версии на Enigma M3.


Изготвили проекта

  • Илиана Генова - 11Б

За кого е предназначен?

За любители на шифрите, на историята и за всеки, който е любознателен. :)

Какво бихте искали да постигнете с него?

Бих искала повече хора да научат историята на Енигмата, както и да научат повече за устройството ѝ, защото за мен това беше едно забавно (и признавам дълго) приключение. Смятам, че е доста впечатляваща и може да запали интерес към криптографията у доста хора.

Какво ви мотивира да го разработите?

Интересът ми към киберсигурността ме срещна с шифрите и кодовете. Той ме насочи към идеята да си направя собствена шифровъчна машина, която да поддържа различни кодове. Стигнах до финалната идея с помощта на курсовия ръководител - реплика на Енигмата. Избирайки тази тема, не само се запознах с хардуера, с някои базови (макар и остарели) подходи от областта на криптографията, но и успях да поддържам интереса си към проекта постоянен.

Кои бяха най-големите трудности?

Да науча кои части са ми необходими и да си ги набавя, а и също да се науча как да ги свържа физически.

С какво се гордеете?

С това, че успях да науча нови технически похвати, да добия опит в работата с микропроцесорите, а и чисто физически със свързването на части, за които преди половин година дори не знаех, че съществуват. И най-вече - не се отказах, въпреки трудностите, които в началото бяха много плашещи.