Medical Analysis Platform

Платформата позволява съхранение и организиране на снимки от радиологични изследвания. След качване на изображението, системата автоматично разпознава от какъв тип е то и в зависимост от това може да разпознае аномалии в него и също така да визуализира областите, в които са засечени аномалиите. Ако лекарят е убеден, че предположението на алгоритъма е грешно, той може да посочи правилната диагноза. Алгоритъмът използва тази информация, за да се подобри автоматично.


Изготвили проекта

  • Илия Първанов - 12А

За кого е предназначен?

Платформата е предназначена за лекари-радиолози, изследователи и специалисти в радиологията.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Целта на проекта е при разчитане на радиологични снимки да се намали възможността за поставяне на грешна диагноза.

Какво ви мотивира да го разработите?

Един от сериозните проблеми в областта на радиологията е човешката грешка. Според едно изследване всяка година в световен план се допускат грешки в около 4% от радиологичните изследвания, което означава 40 милиона грешно поставени диагнози. При много от тези случаи грешката се оказва фатална. Алгоритмите за машинно самообучение могат да допринесат за намаляване на тези грешки.

Кои бяха най-големите трудности?

Интегрирането на самия алгоритъм в сравнително сложно уеб приложение се оказа една от по-сложните задачи.

С какво се гордеете?

Щастлив съм от факта, че успях цялостно да развия идеята до етап, на който е почти изцяло готова за ползване в реални работни условия.