Дизайн, изграждане и защита на корпоративна среда

Криптира трафик между две отдалечени компютърни мрежи, осигурява защитеност и резервираност на всяка връзка.


Изготвили проекта

  • Деян Берберов - 12В

За кого е предназначен?

За всеки мрежар и всички желаещи да се образоват в сферата на мрежовите протоколи.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Да се покажат предимствата на различните видове мрежови протоколи и да се представят предимствата на Palo Alto като следващо поколение защитните стени.

Какво ви мотивира да го разработите?

Искам да се развия в областта на компютърните мрежи и да видя какво е да се изгради една компютърна мрежа от нулата.

Кои бяха най-големите трудности?

Отделното реализиране на всеки мрежови протокол, работата с EVE-NG емулатора и осигуряването на защитеност и резервираност на всяка връзка.

С какво се гордеете?

Проектът работи успешно, представя предимствата на различните видове мрежови протоколи и на Palo Alto защитни стени.