Проектиране на корпоративна мрежа с отдалечени офиси посредством технологията DMVPN, анализ и менажиране на преносната среда

Проектът служи за комуникация между отдалечени офиси с помощта на VPN тунели.


Изготвили проекта

  • Димитър Деянов - 12Г

За кого е предназначен?

Проектът е предназначен за комуникация с криптиране на трафик между отдалечени офиси.

Какво бихте искали да постигнете с него?

Проектът има за цел да представи корпоративно решение.

Какво ви мотивира да го разработите?

Желанието ми да се развивам в посока компютърни мрежи.

Кои бяха най-големите трудности?

Най-големите трудности бяха свързани с пълната функционалност на проекта.

С какво се гордеете?

Най-много се гордея с новите знания, които придобих по време на разработката на проекта и факта, че успях да го реализирам точно както желаех още в началото.